Pomagaj z nami

Pomagaj z nami

bo to się zwyczajnie opłaca

Jak być może wiesz albo właśnie się dowiadujesz, ze sprzedaży naszych wszystkich usług oraz e-booków 10% dochodu przeznaczamy na cele charytatywne. Głównie na pomoc najbardziej potrzebującym i dużo mogącym nam wszystkim dać/oddać w przyszłości.

Dlaczego to robię? Być może wiesz albo właśnie się dowiadujesz w 2021r. osobiście korzystałem z takiego wsparcia. Gdyby nie ono prawdopodobnie nie widziałbyś tej platformy szkoleniowej i nie mógł czerpać korzyści z materiałów, które udostępniam często bezpłatnie. Dlatego osobiście uważam, że moim obowiązkiem jest oddać dobro, którego sam doświadczyłem.

Aktualnie zbieramy na:

Aleksander
Wiktor
Mateusz

Wierzę, że jak tylko możesz, pomożesz 🙂

Kto wie ile dobrego oni zrobią kiedyś dla nas.

Copyright © 2019-2023 system-alarmowy.online